Former af psoriasis

Forskellige former for psoriasis
Psoriasis er en sygdom, som kan være svær at behandle, afhængig af hvilken form af sygdommen, man lider af. Symptomerne er meget individuelt udprægede hos berørte patienter, hvor de udløsende faktorer kan variere kraftigt. 

Plaque psoriasis er den mest almindelige form for psoriasis og kendetegnes ved det plettede, skællende udseende, sygdommen har. 80 % af alle mennesker, der er ramt af psoriasis, lider af denne form af sygdommen. Plaque psoriasis har en rund form på tre til 10 cm i størrelse og forekommer som regel på albuer, knæ og den nederste del af ryggen. Der kan opstå en mild kløe, når udslættet er nyt. Denne type psoriasis sætter sig gerne i eksisterende sår eller ar. Plaque psoriasis plejer normalt at have en symmetrisk opbygning, hvor modsvarende pletter findes på begge sider af kroppen. Denne tendens ses sædvanligvis på knæ og albuer. Et tegn på, at man lider af plaque psoriasis er, at udslættet klør eller afgiver en brændende fornemmelse. Udslættet begynder som små røde prikker, der vokser sig større til skællende og røde, fortykkede hudpletter. 

Guttat psoriasis ser ud som dråbeformet udslæt, der pludselig dukker op over hele kroppen. Pletterne er 2-5 mm store og begynder som regel først at vise sig på arme og ben. Denne dråbeformede psoriasis kommer sædvanligvis allerede i en tidlig alder og under puberteten, hvor personen får en halsinfektion med streptokokker (halsbetændelse). Guttat psoriasis er den anden mest almindelige form og rammer ca. 10 % af alle, der lider af psoriasis. Hos mange kan generne forsvinde helt efter nogle måneder for på et senere tidspunkt i livet at dukke op som plaque psoriasis. Som regel bryder guttat psoriasis ud nogle dage efter, at man har fået streptokokinfektionen. Men også andre infektioner kan være bidragende faktorer til, at denne form af psoriasis bryder ud. 

Invers psoriasis er en form, hvor man får røde, velafgrænsede hudforandringer, som er skinnende og glatte. Afskalning ved invers psoriasis er usædvanlig, præcis som selve formen af sygdommen. Invers psoriasis forekommer i hudfolder, og normalt får man det i lysken, armhuler, navle, kønsorganer, under brysterne og mellem ballerne. Huden, hvor invers psoriasis forekommer, er meget følsom og bliver let irriteret, for eksempel når man sveder eller ved friktionsslid. Overvægtige personer har en tendens til at blive ramt af invers psoriasis og lider da også af en anden form for psoriasis.   

Hårbundspsoriasis er en type psoriasis, som kan optræde i forbindelse med andre typer psoriasis, sædvanligvis plaque psoriasis eller guttat psoriasis. 50 % af alle mennesker, der lider af en form for psoriasis, har også hårbundspsoriasis. Man finder denne form for psoriasis i nakken, ved ørerne eller i nærheden af hårgrænsen i panden. Hos nogle mennesker kan hårbundspsoriasis optræde som svagt røde pletter, mens andre har kløende, fortykkende områder med skældannelse. Det kan somme tider være svært at skelne psoriasis fra skæleksem. Denne form for psoriasis giver som regel mere kløe end de andre sygdomsformer.

Neglepsoriasis ses hos omkring 25-50 % af de mennesker, der rammes af psoriasis. Hos nogle fremtræder det som enkelte punktformede fordybninger (fingerbølsprik) og hos andre er det mørke misfarvninger eller fortykkelser af neglene. Man kan sammenligne neglepsoriasis med en kraftig neglesvampeinfektion. 

Pustulos psoriasis er en mere alvorlig form for psoriasis. Denne kan være lokal eller generel og rammer omkring 5 % af alle psoriasispatienter. Sædvanligvis forekommer denne form for psoriasis kun hos voksne og kendetegnes ved gullige blærer, der er fyldt med pus. Den lokale form for pustulos psoriasis angriber bestemte områder på kroppen som tæer, håndflader, fodsåler og fingre og gør de ramte hudområder hævede, røde og med blærer. 

Den almindeligste form for pustulos psoriasis er Pustulosis palmoplantaris (PPP), der som regel udelukkende rammer kvinder. Denne form af sygdommen rammer næsten kun rygere, 95 % af alle med PPP, og findes oftest på håndflader og/eller fodsåler. PPP gør huden rød, øm, hævet og med pusdannende blærer. Blærerne kan hos nogle være smertefulde og påvirke evnen til at anvende hænderne på normal vis eller at gå på fodsålerne. I første fase er blærerne omkring 1-10 mm store og gullige, men ændrer siden udseende til en brunlig yderside, hvor de efter 1-2 uger skaller af. 

Generaliseret pustulos psoriasis er en alvorlig form for psoriasis og er sjælden. Når man rammes af denne form for psoriasis dannes der blærer, som sidder tæt på hinanden og gør huden rød og øm. Den pågældende får feber, bliver træt og udmattet, får muskelsvaghed og en mindsket appetit. Det er også almindeligt, at patienten føler sig forfrossen og får høj puls. De mennesker, der bliver ramt af pustulos psoriasis i generaliseret form, er tvunget til at blive indlagt på hospitalet, først og fremmest de ældre, da tilstanden kan være livstruende. Infektioner, medicin eller forbrændinger fra solen er faktorer, som kan udløse pustulos psoriasis.  

Erytrodermisk psoriasis er den mest sjældne form for psoriasis, som kun 1 % af alle psoriasispatienter har. Den klør meget og er smertefuld til forskel fra de andre psoriasisformer. Huden bliver meget rød, væskefyldt, hævet og skaller kraftigt af. Symptomerne kan ligne en forbrænding. Erytrodermisk psoriasis kan forårsages af udløsende faktorer som infektion, alkoholisme, en del lægemidler, psykisk stress og afbrudt psoriasisbehandling. Når man får erytrodermisk psoriasis påvirkes hudens evne til at opbygge en barriere mod væske- og varmetab. Desuden er hudbarrieren mod bakterier forstyrret eller kraftigt påvirket. Disse faktorer gør denne form for psoriasis livstruende, og patienterne bliver derfor indlagt på hospitalet efter diagnose. Under indlæggelsen får patienterne væsketilførsel og i visse tilfælde reguleres deres kropstemperatur. 

 

Side opdateret 2016-01-12

Godt å vite

Psoriasis er en sygdom, som kan være svær at behandle, afhængig af hvilken form af sygdommen, man lider af. Symptomerne er meget individuelt udprægede hos berørte patienter, hvor de udløsende faktorer kan variere kraftigt.